ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันตามอาคารต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading