ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ RT ปีการศึกษา2566 โรงเรียน นำร่องในการสอบ RT e-Exam โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย ดร.นรากร ศรีวาปี รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเยาวภา  แก้วนารี, นางสาวดริญญา  ชัยปัญญา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ RT ปีการศึกษา2566 โรงเรียน นำร่องในการสอบ RT e-Exam โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading