ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนอนุบาลแกดำ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนอนุบาลแกดำ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟ้า เพดาน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนอนุบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

Loading