ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองจิก ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองจิก ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading