ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรั่วกำแพง ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ รั่วกำแพง ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading