ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading