ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟ้า เพดาน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading