ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟ้า เพดาน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading