ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางเอ็มอร ทวยภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายสัญชัย ภาประเวช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟ้า เพดาน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading