ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟ้า เพดาน ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ ชายคาและห้องเรียน ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading