ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจชี้แจงนโยบายการเรียนรวมและรับฟังความเห็น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่สร้างความเข้าใจชี้แจงนโยบายการเรียนรวมและรับฟังความเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน กรณีรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม และโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น

Loading