ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบภัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

วันที่15 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.40 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดและ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบภัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

Loading