ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง 1.โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 2.โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” 3.โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4.โรงเรียนบ้านหนองตื่น 5.โรงเรียนบ้านเอียด (สังฆราษฎร์รังสรรค์) 6.โรงเรียนบ้านหันเซียงเหียน  โดยยังเน้นย้ำเรื่องนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

Loading