ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยยังเน้นย้ำเรื่องนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องอาคาร 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading