ลงพื้นที่นำหรีดมาวาง งานศพ ด.ญ.ณัฐณิชา กิจการ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านดงมัน จมน้ำเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดและ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่นำหรีดมาวาง งานศพ ด.ญ.ณัฐณิชา กิจการ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านดงมัน จมน้ำเสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน ณ บ้านโคกเสือเฒ่า อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading