ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังครูและบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โรงเรียนบ้านดอนงัว และโรงเรียนบ้านหนองจิก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังครูและบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาความปลอดภัยของนักเรียน ของโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โรงเรียนบ้านดอนงัว และโรงเรียนบ้านหนองจิก

Loading