ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และบ้านอุปราช

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์ และผู้บริหารศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน ลงพื้นที่เยี่ยมนิเทศโรงเรียน เพื่อ เป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ชั้น ป.1 ชั้น ป.3 ชั้น ป.6 และคุณครูประจำชั้น เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ RT NT และ O-Net ของโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และบ้านอุปราช ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading