ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี นางสาวเวณุกา ประทุมชาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ณ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading