ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประเมินความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอกก่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading