ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา โดยได้มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Loading