ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับคณะทำงาน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading