ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดซึ่งบ้านพักประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ศูนย์ความปลอดภัย สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว เด็กชายศิรินุกูล หินคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ซึ่งบ้านพักประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือนร้อนอย่างมากทาง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้ให้การช่วยเหลือเป็นเบื้องต้น โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท

Loading