ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading