ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปียุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปียุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร  แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

Loading