ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และครูโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดมหาสารคามเข้าฝึกอบรม จำนวน 60 นาย ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 โดยมี นายสมพร  แปไธสง ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading