ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมี พระครูวิริยะธรรมคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading