ร่วมพิธีเวียนเทียนงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีเวียนเทียนงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พระครูวิริยะชัยคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Loading