ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เขวาใหญ่ขามเรียงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวมยุรี  ดงแสง ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เขวาใหญ่ขามเรียงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในศูนย์พัฒนาการศึกษาเขวาใหญ่ขามเรียง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปลูกฝังให้คุณครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน เกิดความรักและสามัคคีพัฒนาวินัย จิตใจ สติปัญญา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำไปสู่ความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading