ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ เกมส์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ เกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading