ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาท่าตูมห้วยแอ่ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาท่าตูมห้วยแอ่ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading