ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 158 ปี ร่วมสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 158 ปี ร่วมสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคามเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก และตระหนักถึงความสำคัญของวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 158 ปี ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกรักในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันของชาวเมืองมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองข่า)

Loading