ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และ KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และ KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กตักสิลาอัจฉริยะและโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข จังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยร่วมกันผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม

Loading