ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสาร ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามิติทางประเพณี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสาร ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามิติทางประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเด็น สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม) จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม

Loading