ร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณหอพระประธานกันทรวิชัย สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Loading