ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading