ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

Loading