ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การใช้ระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education Platform)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เศษรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การใช้ระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education Platform) และการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Loading