ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมบุนนาค 1 ชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading