ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ และครูที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในประเด็นที่สำคัญ  ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading