ร่วมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)