ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปะญหายาเสพติด ณ ห้งประชุมพระบรมธาตุนาดูน (ห้อง 406) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading