ร่วมประชุมการบูรณาการงานตรวจสอบภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางสุดารัตน์ เพียลา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานตรวจสอบภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักศิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

Loading