ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

Loading