ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดตลอดจนขวัญและกำลังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ลานหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Loading