ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเอ็มอร ทวยภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ณ บริเวณลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Loading