ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออม สำหรับนักเรียน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออม สำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ภานใต้แนวคิด “ประหยัด อดออม เพื่อเป็นหลักสร้างความสุข” และบจับรางวัลในโครงการระดมหุ้น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

Loading