ร่วมงานวันรวมน้ำใจ...ให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันรวมน้ำใจ…ให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อมอบสิ่งของเป็นรางวัลชิงโชคในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading