ร่วมขบวนปล่อยแถว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงการเปิดภาคการศึกษา

วันที่15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม, นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมขบวนปล่อยแถว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงการเปิดภาคการศึกษา ภายใต้โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้ออกปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ จุดเสี่ยง 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น และบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

Loading