ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading