ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชาติ ณ วัดสถานสงเคราะห์คนชรา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading